Pangasinan language

From Fresh Dictionary

Contents

English

Proper noun

 1. A language of the Malayo-Polynesian branch of the Austronesian family of languages; it is the primary language spoken in the province or region of Pangasinan in the island of Luzon in the Philippines.

Swadesh list in English and Pangasinan

Below is the Swadesh list of 207 words in the English language and the Pangasinan language.

English - Pangasinan

 1. I - siak, ak
 2. you (singular) - sika, ka
 3. he/she - sikato, si, to
 4. we - sikami, kami, mi, sikatayo, tayo, sikata, ta
 5. you (plural) - sikayo, kayo, yo
 6. they - sikara, ra
 7. this - aya
 8. that - atan
 9. here - dia
 10. there - diman, ditan
 11. who - siopa, opa
 12. what - anto
 13. where - iner
 14. when - kapigan, pigan
 15. how - pano, panon
 16. not - ag, andi, aleg, aliwa
 17. all - amin
 18. many - amayamay, dakel
 19. some - pigara
 20. few - daiset
 21. other - arom
 22. one - isa, sakey
 23. two - dua, duara
 24. three - talo, talora
 25. four - apat, apatira
 26. five - lima, limara
 27. big - baleg
 28. long - andokey
 29. wide - maawang, malapar
 30. thick - makapal, kapal
 31. heavy - ambelat, belat
 32. small - melag, melanting, tingot, daiset
 33. short - antikey, melag, melanting, tingot, kulang, abeba
 34. narrow - mainget
 35. thin - mabeng
 36. woman - bii
 37. man (adult male) - laki, bolog
 38. man (human being) - too
 39. child - anak, ogaw
 40. wife - asawa, akolaw, kaamong
 41. husband - asawa, masiken, kaamong
 42. mother - ina
 43. father - ama
 44. animal - ayep
 45. fish - sira
 46. bird - manok, siwsiw
 47. dog - aso
 48. louse - kuto
 49. snake - oleg
 50. worm - biges
 51. tree - kiew, tanem
 52. forest - kakiewan, katakelan
 53. stick - bislak, sanga
 54. fruit - bunga
 55. seed - bokel
 56. leaf - bulong
 57. root - lamot
 58. bark - obak
 59. flower - bulaklak
 60. grass - dika
 61. rope - singer, lubir
 62. skin - baog, katat
 63. meat - laman, iyan
 64. blood - dala
 65. bone - pokel
 66. fat (n.) - mataba, taba
 67. egg - iknol
 68. horn - saklor
 69. tail - ikol
 70. feather - bago
 71. hair - buek
 72. head - ulo
 73. ear - layag
 74. eye - mata
 75. nose - eleng
 76. mouth - sangi
 77. tooth - ngipen
 78. tongue - dila
 79. fingernail - kuko
 80. foot - sali
 81. leg - bikking
 82. knee - pueg
 83. hand - lima
 84. wing - payak
 85. belly - eges
 86. guts - pait
 87. neck - beklew
 88. back - beneg
 89. breast - pagew, suso
 90. heart - puso
 91. liver - altey
 92. drink - inom
 93. eat - mangan, akan, kamot
 94. bite - ketket
 95. suck - supsup, sepsep, suso
 96. spit - lutda
 97. vomit - uta
 98. blow - sibok
 99. breathe - engas, ingas, dongap, linawa
 100. laugh - elek
 101. see - nengneng, mata
 102. hear - dengel
 103. know - amta, kabat
 104. think - isip, nonot
 105. smell - angob, amoy
 106. fear - takot
 107. sleep - ogip
 108. live - bilay, mabilay
 109. die - onpatey, patey
 110. kill - manpatey, mamatey, patey
 111. fight - laban, kolkol, bakal
 112. hunt - managnop, anop, manpana, manpaltog
 113. hit - tira, nakna, pekpek
 114. cut - tegteg, batang, sugat
 115. split - pisag, puter
 116. stab - saksak, doyok
 117. scratch - kiki, gugo, gorgor
 118. dig - kotkot
 119. swim - langoy
 120. fly (v.) - tekyab
 121. walk - akar
 122. come - gala, gali, onsabi, sabi
 123. lie - dokol (lie down), tila (tell a lie)
 124. sit - yorong
 125. stand - alagey
 126. turn - liko, telek
 127. fall - pelag
 128. give - iter, itdan
 129. hold - benben
 130. squeeze - pespes
 131. rub - kuskos, gorgor
 132. wash - oras
 133. wipe - punas
 134. pull - goyor
 135. push - tolak
 136. throw - topak
 137. tie - singer
 138. sew - dait
 139. count - bilang
 140. say - ibaga, baga, tongtong, balikas
 141. sing - togtog
 142. play - galaw, man-ay-ayam
 143. float - letaw
 144. flow - agos
 145. freeze - kigtel
 146. swell - larag
 147. sun - agew, banua, ugto
 148. moon - bulan
 149. star - bitewen, bitoen
 150. water - danum
 151. rain - uran
 152. river - ilog, kalayan
 153. lake - ilog, look
 154. sea - dayat
 155. salt - asin
 156. stone - bato
 157. sand - buer
 158. dust - dabok
 159. earth - dalin
 160. cloud - lorem
 161. fog - kelpa?
 162. sky - tawen
 163. wind - dagem
 164. snow - linew
 165. ice - pakigtel
 166. smoke - asiwek, asewek
 167. fire - apoy, pool, dalang, sinit
 168. ashes - dapol
 169. burn - pool, pogpog
 170. road - dalan
 171. mountain - palandey, bontok
 172. red - ambalanga
 173. green - maeta, eta, ampasiseng, pasiseng
 174. yellow - duyaw
 175. white - amputi, puti
 176. black - andeket, deket
 177. night - labi, ketket lay agew
 178. day - agew
 179. year - taon
 180. warm - ampetang, petang, imeng
 181. cold - ambetel, betel
 182. full - naksel, napno
 183. new - balo
 184. old - daan
 185. good - duga, maong, abig
 186. bad - aliwa, mauges
 187. rotten - abolok, bolok
 188. dirty - maringot, dingot, marutak, dutak
 189. straight - maptek, petek
 190. round - malimpek, limpek
 191. sharp - matdem, tarem
 192. dull - mangmang, epel
 193. smooth - palanas, patad
 194. wet - ambasa, basa
 195. dry - amaga, maga
 196. correct - duga, tua
 197. near - asinger
 198. far - arawi
 199. right - kawanan
 200. left - kawigi
 201. at - ed
 202. in - ed
 203. with - iba, mi-
 204. and - tan
 205. if - no
 206. because - ta, lapu ed
 207. name - ngaran

See also

Personal tools